De logopedisten

Antoinette A.M.E. Frijns-van Putten    Info@MijnLogopedist.nl

Christiaan Kerpel                               C.Kerpel@MijnLogopedist.nl

Faciliteiten

Er is ook gelegenheid om de ouders mee te laten kijken met de behandeling van hun kind via een gesloten TV-circuit. We vinden het belangrijk dat de ouders altijd betrokken blijven bij de behandeling van hun kind. Bij de behandelingen wordt gebruik gemaakt van de modernste apparatuur. Zo beschikt de praktijk over een elektronisch patiëntendossier en maken de logopedisten regelmatig video-opnames op DVD om de behandeling te monitoren.

Gehoor

Gehoor is belangrijk bij het communiceren. Als hier problemen mee zijn kan dit verholpen worden met een hoortoestel, maar dit is niet altijd voldoende. Bij slechthorendheid/doofheid kan het leren van “spraakafzien” een extra hulpmiddel zijn om het communiceren te verbeteren. Na een Cochleair Implantaat (CI) kan hoortraining een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de nieuwe manier van horen. Een spraak-/taalontwikkelingsachterstand kan ontstaan doordat er regelmatig oorproblemen zijn/zijn geweest. De logopedist kan ook hier hulp bij bieden.

Taal

Er zijn diverse taalstoornissen. Als iemand problemen heeft met de taal kan de communicatie verstoord raken, waardoor er miscommunicatie kan ontstaan. Bij kinderen is een vroegtijdige signalering van spraak-/taalproblemen erg belangrijk, omdat het de ontwikkeling van een kind in de weg kan staan. Bij volwassenen kan er sprake zijn een afasie (taalprobleem ten gevolge van een hersenbeschadiging). Meertaligheid kan voor problemen zorgen als er sprake is van een taalprobleem in beide talen.

Spraak

Spraakproblemen komen voor op alle leeftijden. Kinderen kunnen een achterstand in hun spraakontwikkeling hebben. Spraakklanken worden vervangen door een andere klank of worden weggelaten. Er is sprake van een achterstand, wanneer een kind dit langer dan normaal blijft zeggen. Ook kan er sprake zijn van een articulatieprobleem waarbij klanken niet op de juiste manier worden gevormd (bijv. slissen/lispelen, nasaliteit).

Ook kan men spraakproblemen krijgen door een neurologisch oorzaak. Bijvoorbeeld een dysartrie ten gevolge van een herseninfarct of de ziekte van Parkinson.

Stem

Heesheid kan vele oorzaken hebben. Indien de heesheid langer dan drie weken duurt is het verstandig de huisarts te bezoeken. Vaak zal hij/zij dan verwijzen naar de keel-, neus- en oorarts. Die zal de stembanden bekijken en de hulp van een logopedist inroepen als de heesheid (mede) veroorzaakt wordt door onjuist stemgebruik (bijv. schreeuwen).

De behandeling zal onder andere bestaan uit het doen van stemoefeningen en het geven van adviezen om de stemgeving te verbeteren.