Diensten

Onze praktijk is uitgegroeid tot een all-round praktijk zonder zijn diepgang te verliezen. Er worden bijvoorbeeld spraak- en taalproblemen, stotteren en afwijkend mondgedrag behandeld. Vooral bij jonge kinderen met een spraak- en taalontwikkelingsachterstand en stotteraars is het belangrijk de behandeling vroeg te starten. Zo kan worden voorkomen dat de achterstand groter wordt en de stoornis een belemmering gaat vormen voor de communicatie en ontwikkeling van het kind.

Als bijzondere aandachtsgebieden hebben we  stem- en gehoorstoornissen (o.a. spraakafzien), pré-verbale logopedie, stotteren, afasie en dysarthrie (na o.a. een CVA) en de ziekte van Parkinson (we zijn ook aangesloten bij het ParkinsonNet).

Ook wordt er in samenwerking met het LUMC, hoortraining gegeven na Cochleaire Implantatie, bij totaal dove mensen, die na deze operatie weer opnieuw moeten leren horen. De verwijzing vindt bijvoorbeeld plaats door huisartsen, specialisten (KNO, kinderartsen, neurologen), orthodontisten en schoollogopedisten.

Ook voor patiënten buiten de regio Leiderdorp vinden er specifieke verwijzingen plaats. In de osteotomie bespreking geeft de logopedist een advies, naast een tandarts, kaakchirurg, orthodontist, waarbij de patiënt ook zelf aanwezig is. Vanaf 1 juni 2011. zal de praktijk direct toegankelijk zijn (DTL). De cliënt hoeft dan niet eerst gezien worden door een arts.