Bel ons: 071-5414236

Bel ons: 071-5414236
Home » Gehoor » Gehoor

Gehoor

Gehoor is belangrijk bij het communiceren. Als hier problemen mee zijn kan dit verholpen worden met een hoortoestel, maar dit is niet altijd voldoende. Bij slechthorendheid/doofheid kan het leren van “spraakafzien” een extra hulpmiddel zijn om het communiceren te verbeteren. Na een Cochleair Implantaat (CI) kan hoortraining een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de nieuwe manier van horen. Een spraak-/taalontwikkelingsachterstand kan ontstaan doordat er regelmatig oorproblemen zijn/zijn geweest. De logopedist kan ook hier hulp bij bieden.